Taloudellinen avustaminen

Taloudellinen tilanne voi heikentyä useista eri syistä myös äkillisesti. Taloudellinen apumme on erittäin pienimuotoista, mutta Diakoniatyöntekijät auttavat sinua mielellään tilanteen selvittelyssä. Voimme miettiä yhdessä, miten pääset elämässä parhaiten eteenpäin. Voimme sopia henkilökohtaisen tapaamisajan, jolla keskustelemme taloudellisesta tilanteestasi ja voimavaroistasi elämän keskellä. Tapaamisemme perustuvat luottamuksellisuuteen ja vaitiolovelvollisuuteen. Älä jää yksin ahdinkosi kanssa, olemme sinua varten!

 

Pakolais- ja maahanmuuttotyö

Seurakuntamme alueella asuu paljon maahanmuuttajia, joko työn mukanaan tuomana tai pakon edessä muuttaneita. Maahanmuuttanut henkilö voi tarvita apua ja tukea erilaisissa arjen kysymyksissä ja haasteissa. Diakoniatyössä pyrimme auttamaan kaikkia avun tarvitsijoita kunkin omakohtaisen tarpeen mukaan.

Seurakuntamme tarjoaa muun muassa kasteopetusta, sielunhoidollisia keskusteluja (tulkki mahdollisuus) sekä yhteisöllistä toimintaa.

Ihminen pitää toista kädestä kiinni.
Diakoniatyö auttaa ja kuuntelee

Kehitysvammaistyö seurakunnassamme

Kehitysvammatyöstä vastaava diakoniatyöntekijä vierailee joka kuukausi alueemme asumisyksiköissä ja toimintakeskuksissa, tavaten ihmisiä, laulattaen ja pitäen pienen hartaushetken. Seurakuntamme järjestää joka vuosi kevätretken yhteistyössä kehitysvammaistyön toimijoiden kanssa. Kerran vuodessa on myös rovastikunnallinen kehitysvammaisten kirkkopyhä, jossa olemme mukana.

Noin joka toinen vuosi osallistumme kehitysvammaisille nuorille suunnatun rippikoulun järjestämiseen.