Lapsityön vastuuryhmä

Kirkkoneuvosto on valinnut lapsityön vastuuryhmän kirkkovaltuuston toimikaudeksi vv. 2019 - 2022.

Lapsityön vastuuryhmän jäsenet ja varajäsenet

 

JÄSENET

Neulanen Sinikka, puheenjohtaja
Happonen Satu
Nyykooli Maria
Frisk Jani
Virtanen Jari
Ketonen Henna

VARAJÄSENET

Lehtinen Arto
Sievälä Anne
Ritola Saija
Häkkinen Irene

 

Kirkkoneuvoston edustaja Kyllikki Lahtinen (läsnäolo- ja puheoikeus)