Kolhonkirkolla kokoontuu parittomien viikkojen torstaina klo 13 päiväkahvi hetki. Päiväkaffeilla kokoonnutaan yhteen rukoilemaan, laulamaan virsiä ja kuulemaan Jumalan sanaa.

Uusin lähettikirje Aasiasta 14.2.2023; Kuulumiset aasiasta(pdf)

Kirje Nepalista(pdf)

Historia;

Päiväkahvit on syntyneet aikoinaan Kirsti Kirjavaisen työn tukemiseen Nepaliin. Kirsti on kotoisin Kolhosta, opiskellut diakonissaniksi. Yli 35 vuotta sitten Kirsti sai kutsun lähteä lähetystyöhön Nepaliin, jossa teki pitkään lähetystyötä kaikkien köyhempien ihmisten parissa.

Yhäkin tänä päivänä päiväkahveilla kerätään rahaa Nepaliin.

Työ Nepalissa;

Lähetysseura työskentelee Nepalissa kaikkein syrjityimpien ihmisoikeuksien toteutumiseksi ja elinolojen parantamiseksi. Lähetysseura edistää esimerkiksi naisten, lasten, vammaisten ihmisten, niin sanottujen alakastisten dalitien, entisten maaorjien, siirtotyöläisten sekä eri etnisten vähemmistöjen asemaa yhteiskunnassa.

Lähetysseura keskittyy Nepalissa syrjäseutujen vähemmistöjen toimeentulon ja ruokaturvan parantamiseen, etenkin ilmastonmuutoksesta kärsivissä yhteisöissä. Työllä parannetaan yhteisöjen muutoskestävyyttä eli resilienssiä. Tämän lisäksi Lähetysseura panostaa vammaisten ja psykososiaalisesti vammaisten ihmisten aseman parantumiseen. Koulutus on myös työmme keskiössä: jo vuosia Lähetysseura on esimerkiksi tukenut uraauurtavaa hanketta, jossa kehitetään mielenterveystyötä nepalilaisissa kouluissa. Työtä tehdään myös siirtotyöläisten mielenterveyden parissa.

Kummilapsitoiminnan kautta Lähetysseura tukee erityisesti vammaisten lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja jatko-opintoja. Lähetysseura avustaa heitä esimerkiksi koulutarvikkeiden hankinnassa sekä asumiskuluissa.

Lähetysseuran kehitysyhteistyö tapahtuu Nepalin kaukolännessä, maan vähiten kehittyneimmissä provinsseissa. Se kanavoidaan suoraan paikallisten kansalaisjärjestöjen kautta ja tehdään tiiviissä yhteistyössä paikallisviranomaisten kanssa. Myös Euroopan unioni rahoittaa Lähetysseuran työtä Nepalissa.

Lämpimästi tervetuloa kaffeelle, teelle ja mehulle

Nepaliin tehtävään työ (pdf); https://felm.suomenlahetysseura.fi/tyomme/aasia/nepal/

(päivitetty 2.2.2024)