Kirkkoherranvaalit

Tietojen päivitys 3.11.2020

Mänttä-Vilppulan seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 3.11.2020 valinnut kirkkoherran virkaan Mänttä-Vilppulan seurakunnan vt. kirkkoherran Saila Munukan.

Saila Munukan vastaehdokkaana oli Äänekosken seurakunnan kappalainen Lauri Pietikäinen. Kirkkovaltuuston suljetussa lippuäänestyksessä äänestystulos oli Saila Munukka 17 ääntä ja Lauri Pietikäinen 4 ääntä. Äänestyksessä oli mukana 21 valtuutettua.

Kirkkoherranvaalin aikataulu

Tampereen tuomiokapituli on julistanut haettavaksi 12.6.2020 klo 15 päättyneellä hakuajalla Mänttä-Vilppulan seurakunnan kirkkoherranviran. Kirkkoherranvaalit toimitetaan seurakunnassamme välillisenä vaalina eli kirkkovaltuusto valitsee kirkkoherran.

Virkaa hakivat Mänttä-Vilppulan seurakunnan vs. kirkkoherra Saila Munukka ja Äänekosken seurakunnan kappalainen Lauri Pietikäinen.

Kirkkoherranvaaliprosessi on edennyt niin, että Tampereen tuomiokapituli on haastatellut virkaa hakeneet 19.8.2020 istunnossa, jolloin tuomiokapituli on antanut hakijoista myös kelpoisuuspäätöksen ja lausunnon. Kirkkoherranvaalin toimittaminen siirtyi tämän jälkeen seurakunnan toimitettavaksi.

Sunnuntaina 18.10.2020 klo 10 jumalanpalveluksessa Vilppulan kirkossa tapahtuvien saarnanäytteiden ja yleisötilaisuuden jälkeen kirkkoneuvoston valitsema haastatteluryhmä haastattelee hakijat ja antaa oman esityksensä kirkkoneuvostolle.

Kirkkoneuvosto taas tekee ehdotuksensa kirkkovaltuustolle tiistaina 20.10.2020 kokouksessaan. Lopullisen päätöksen tekee kirkkovaltuusto kirkkoherranvaalikokouksessaan tiistaina 3.11.2020 klo 18 Mäntän seurakuntatalossa.

Seurakunnan määrittelemät kirkkoherran viran erityiset tarpeet

Mänttä-Vilppulan seurakunnan kirkkovaltuusto on lausunnossaan (5.5.2020 § 15) esittänyt kirkkoherran viran erityisistä tarpeista seuraavaa:
- Vahvasti sitoutunut luterilaiseen oppitunnustukseen ja hengelliseen opetukseen.
- Seurakunta edellyttää hakijoilta johtamis- ja esimiestaitoa, hyvää talouden ja hallinnon sekä sosiaalisenmedian osaamista.
- Toimii ennakoivana muutosjohtajana.
- Kyky verkostoitua alueella erilaisten toimijoiden kanssa.
- Kyky rohkaista ja aktivoida niin henkilöstöä kuin vapaaehtoistoimijoita.
- Helposti lähestyttävä.

Kirkkoherraehdokkaiden esittely

Kirkkoherraehdokkaat esittäytyvät kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa Vilppulan kirkossa sunnuntaina 18.10.2020 klo 10 jumalanpalveluksen jälkeen.

Seurakuntalaiset voivat esittää hakijoille kysymyksiä yleisötilaisuudessa. Kysymyksiä otetaan vastaan tilaisuuden alkamiseen asti myös sähköpostitse mantta-vilppula.seurakunta@evl.fi.

Jumalanpalvelus ja yleisötilaisuus ovat seurattavissa myös etänä, KMV-lehden verkkosivuilla.

 

Tietoja kirkkoherraehdokkaista

Saila Munukka

57-vuotias, asuu Tampereella

Opinnot:
Valmistunut papiksi vuonna 2008.
Teologian maisterin tutkinnon lisäksi Saila Munukka on suorittanut kirjoittamisen perusopinnot, seurakuntatyön johtamisen tutkinnon, työnohjaajan erikoistumisopinnot, pastoraalitutkinnon, kaupan esimiehen ammattitutkinnon ja optikon tutkinnon.

Työkokemus:
Tällä hetkellä Mänttä-Vilppulan seurakunnan vs. kirkkoherrana 1.1.2019 lähtien.
Toiminut seurakuntapapin tehtävissä noin 12 vuotta, josta noin kaksi vuotta kirkkoherrana.
Toiminut myös sairaalapappina.
Aikaisemmalta ammatiltaan optikko. Toiminut johtavana optikkona yli yhdeksän vuoden ajan.

Harrastukset:
Mehiläisten hoito, veneily, teologian opiskelu

 

Lauri Pietikäinen

56-vuotias, asuu Äänekoskella

Opinnot:
Valmistunut papiksi vuonna 2008.
Teologian maisterin tutkinnon lisäksi Lauri Pietikäinen on suorittanut Kirkon koulutuskeskuksen Johtaminen ja esimiestyö seurakunnassa -koulutuksen, seurakuntatyön johtamisen tutkinnon, pastoraalitutkinnon, diakonin tutkinnon, lähetyssihteerin koulutuksen, nuorisotyönohjaajan tutkinnon, seurakuntahallinnon ja tiedotuksen jatkolinjan.

Työkokemus:
Tällä hetkellä Äänekosken seurakunnan kappalainen 1.8.2011 lähtien.
Monipuolinen työkokemus seurakunnan erilaisista tehtävistä nuorisotyössä, diakoniatyössä ja kappeliseurakunnan kappalaisena.
Seurakuntapapin työkokemusta noin 12 vuotta, josta kirkkoherrana noin 3 kuukautta.

Harrastukset:
Moottoripyöräily, lenkkeily, monipuolinen liikunta, luonnossa liikkuminen.