Aamukaste

Perheeseenne kuuluu pieni vauva tai isompi lapsi. Te vanhempina tunnette iloa hänestä/heistä ja tahdotte hänelle/heille kaikkea hyvää. Seurakunta tahtoo olla mukana perheenne elämän eri vaiheissa, ja siten myös iloitsee kanssanne.

Kastejuhla on paitsi juhla, myös yksi tapa tahtoa lapselleen parasta ja tuoda taivaallinen turva osaksi hänen elämäänsä.

Seurakuntamme järjestää toisena pääsiäispäivänä 13.4.2020 Mäntän kirkossa aamukastetapahtuman, jonka yhteydessä voi tuoda kastettavaksi 0-14 -vuotiaita kastamattomia lapsia. 

Aamukasteessa on kyse Suomen evankelis-luterilaisen kirkon brändistä, jossa seurakunta luo juhlavat puitteet kastejuhlille. Ensimmäinen Aamukaste-tapahtuma on järjestetty 2012 Tampereella. Sittemmin niitä on järjestetty säännöllisesti, pääasiassa isoimmissa kaupungeissa.

Voit ilmoittautua meidän seurakunnan järjestämään Aamukasteeseen ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon.

Kaste on juhla, jossa iloitaan lapsesta, sekä siitä, että hänessä ilmenee kauniilla tavalla Jumalan luomistyö. Kasteessa ei ole kyse pelkästään juhlasta, vaan siinä Jumala tunnistaa ihmisen omakseen. Kasteessa Jumalan pelastustyö alkaa ja toteutuu. Kaste luo yhteyden lapsen ja Jumalan välille, joka kestää läpi elämän.

Aamukaste-päivänä kasteaikoja annetaan messun jälkeen klo 11.30 lähtien. Kaste voi tapahtua oman juhlaväkenne kesken.

Ilmoittauduttuanne pappi ottaa teihin yhteyttä sopiakseen kastekeskustelulle ajan. Keskustelussa sovitaan juhlan yksityiskohdista.

Enemmän tietoa kasteesta löydät kirkkomme katekismuksesta: https://katekismus.fi/sakramentit/36.html

Huomioon otettavaa kasteeseen liittyen:

Alle 12-vuotiaan lapsen kastamisen ja kirkkoon liittymisen edellytyksenä on, että ainakin toinen hänen vanhemmistaan tai yksi hänen huoltajistaan on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Kastettavalla tulee olla kaksi kummia. Kummien tulee olla konfirmoituja ev.lut. kirkon jäseniä. Mikäli kahta kummia ei ole, kirkkoherran päätöksellä voi yksikin kummi riittää.

Miksi kannattaa tuoda lapsi kastettavaksi?

Mitä kasteen sakramentti tarkoittaa?

Kristillinen kirkko on aina kastanut lapsia. Kristityt vanhemmat ovat tuoneet lapsensa kastettavaksi. Pyhä kaste on luterilaisen kirkon toinen sakramentti. Kastaminen perustuu Jeesuksen Kristuksen antamaan käskyyn:

”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” (Matteuksen evankeliumi)

Kasteen lahja

Kasteen sakramentti on suuri asia. Sen taustana on Raamatun opetus perisynnistä. Tämä merkitsee Jumalasta erossa olemista. Sen taustana on ihmiskunnan alussa tapahtunut syntiinlankeemus. Raamattu opettaa pelastumisesta näin: ”Hän sanoi heille: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” (Markuksen evankeliumi)

Jeesuksen opetuksen mukaan pelastuakseen ihmisen tarvitsee kuulla evankeliumi ja saada kasteen sakramentti. Ne antavat Pyhän Hengen lahjan, synnyttävät uskon, jolla turvaudutaan Kristuksen pelastustyöhön. Näin kaste lahjoittaa Kristuksen syntien sovitustyöhön perustuvan armon. Isä ja äiti antavat lapselle nimen. Jumala kutsuu lapsen nimeltä omakseen. Kasteessa tullaan Kristuksen opetuslapseksi. Vanhemmat, kummit ja seurakunta rukoilevat kastetun puolesta.

Kaste antaa seurakuntayhteyden

Seurakunta tarjoaa monenlaisia kerhoja pikkulapsille ja lapsiperheille. Seurakunnan jäsenet kutsutaan myös rippikouluun kun he ovat sen ikäisiä. Tahdotko lisää tietoa kasteen sakramentista? Suosittelemme kirkon Katekismuksen kasteopetuksen lukemista. Katekismus kertoo lyhyesti ja ytimekkäästi kasteen sisällöstä ja merkityksestä.