Tarkastajat

 

TILINTARKASTAJAT

Kirkkoneuvosto on valinnut tilintarkastajat. Heidän toimikautensa on 2019 - 2022. Tilintarkastajana toimii KPMG  Oy Ab. Vastuunalainen tilintarkastaja on JHT, KHT Mari Säynätjoki. Avustavana tilintarkastajana on KTK Ida-Lotta Karvinen.
 

SISÄISET TARKASTAJAT

Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi henkilöä kahdeksi vuodeksi kerrallaan, jotka yhdessä tarkastavat seurakunnan rahavarat, arvopaperit sekä kiinteän omaisuuden ainakin kerran vuodessa. Tarkastuksesta annetaan kirjallinen muistio kirkkoneuvostolle. Vuosina 2023 - 2026 tarkastajina ovat Tomi Voronin ja Veikko Lehtola.