Tarkastajat

 

TILINTARKASTAJAT

Kirkkoneuvosto on valinnut tilintarkastajat. Heidän toimikautensa on 2019 - 2022. Tilintarkastajana toimii KPMG  Oy Ab. Vastuunalainen tilintarkastaja on JHT, KHT Mari Säynätjoki. Avustavana tilintarkastajana on KTK Ida-Lotta Karvinen.
 

KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTAJAT

Kirkkovaltuusto valitsee kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat. Heidän toimikautensa on sama kuin kirkkovaltuustolla. Kaudella 2019 - 2022 tarkastajat ovat Heikkilä Harri ja Suntila Mirja. Varalla Vehkaniemi Anneli ja Aronen Tommi.
 

SISÄISET TARKASTAJAT

Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaa kaksi henkilöä kahdeksi vuodeksi kerrallaan, jotka aikaa edeltäpäin ilmoittamatta yhdessä tarkastavat seurakunnan rahavarat ja arvopaperit ainakin kerran vuodessa. Tarkastuksesta annetaan kirjallinen muistio kirkkoneuvostolle. Vuosina 2019 - 2020 tarkastajina ovat Sari Päivärinta ja Kyllikki Lahtinen.