Tarkastajat

 

TILINTARKASTAJAT

Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 1/2023 tilintarkastajaksi vuosiksi 2023 - 2026 Oy SK-Reviisorit Ab. Päävastuullinen tilintarkastaja on JHT, HT Petteri Myllymäki, vastuullisen varahenkilö on JHT, HT Ilari Karhu ja avustava tarkastaja JHT Toni Koivusaari.
 

SISÄISET TARKASTAJAT

Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi henkilöä kahdeksi vuodeksi kerrallaan, jotka yhdessä tarkastavat seurakunnan rahavarat, arvopaperit sekä kiinteän omaisuuden ainakin kerran vuodessa. Tarkastuksesta annetaan kirjallinen muistio kirkkoneuvostolle. Vuosina 2023 - 2026 tarkastajina ovat Tomi Voronin ja Veikko Lehtola.