Kristillisen kasvatuksen vastuuryhmä

Kirkkoneuvosto on valinnut kokouksessaan 1/2023 § 11 vastuuryhmän kirkkovaltuuston toimikaudeksi vuosiksi 2023 - 2026.

Kristillisen kasvatuksen vastuuryhmän jäsenet ja varajäsenet

 

JÄSENET

Ekola Pekka, puheenjohtaja
Neulanen Sinikka
Simonen Toni
Vuorinen Tommi
Salo Satu
Kimmel Riikka
Ketonen Henna

VARAJÄSENET

Jokela Eija
Salo Eija
Voronin Tomi
Kivilahti Timo

Kirkkoneuvoston edustajana Tomi Voronin