Tiedotus

Ulkoinen ja sisäinen tiedotus hoidetaan yhteistyössä eri työmuotojen työntekijöiden kanssa.