Seurakunnan talous

Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seuraavan vuoden talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa. Kirkkovaltuusto hyväksyy myös tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppun mennessä.

Viimeisin laadittu toimintasuunnitelma ja talousarvio on vuodelle 2019 ja sen kirkkovaltuusto vahvisti kokouksessaan 18.12.2018. Talousarvio perustuu 1,80 % kirkollisveroon. Seurakunnan toiminnan rahoitus perustuu 80 % kirkollisvero tuloon. Vuodelta 2018 sitä kertyi 1.982.985 € eli 264 €/jäsen.