Seurakunnan talous

Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seuraavan vuoden talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa. Kirkkovaltuusto hyväksyy myös tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppun mennessä.

Kirkkovaltuusto on vahvistanut 7.12.2021 kokouksessaan vuoden 2022 toiminta ja taloussuunnitelman.

Talousarvio perustuu 1,80 % kirkollisveroon. Toiminnan rahoituksesta 77 %, 1.860.000 € tulee kirkollisverotilityksistä. Valtionkorvaus yhteisistä kuluista on suuruudeltaan 8 %, 192.853 € tuloista. Loput 15 % jakaantuu metsätalouden tuottoihin 7 %, maksutuottoihin 5 %, sekä kolehti- ja rahoitustuottoihin.

Merkittävin kuluerä seurakunnalla on henkilöstömenot. Niiden osuus kokonaiskuluista vuonna 2022 arvioidaan olevan 53 %, 1,378.484 €. Palveluiden ostoihin käytetään 21 %, 542.203 €, aineisiin- ja tarvikkeisiin 11 %, 287.714 €. Kuluista 6 %, 173.204 tilitetään Kirkon keskusrahastolle. Vuoden verotuskulut ovat 27.541 €.

Seurakunnan pääluokkien nettotulos vuonna 2022 on odotetusti suurin seurakuntatyöllä 949.416 €. Kiinteistötoimen osuus toiseksi suurin 474.194 €, yleishallinto 331.091 € ja hautaustoimi 316.633 €. Pääluokkien nettotulos esitetään ilman sisäisiä vuokria tai -vyörytyksiä. Sisäisillä kirjauksilla yleishallinnon ja kiinteistöjen kulut kohdistetaan seurakuntatyölle ja hautaustoimelle.

Seurakunnan vuoden 2022 tulokseksi on suunniteltu alijäämä -185.155 €.

Seurakunnan Haudanhoitorahaston tulokseksi vuodelle 2022 on suunniteltu alijäämä -6.371 €.

Vuodelle 2022 ei ole suunniteltu investointeja. Vuoden aikana kuitenkin valmistellaan vuonna 2023 toteutettavaa Vilppulan kirkon peruskorjausta. Korjauksen arvioitu suuruus on 600.000 €. Investoinnin tasapoistoaika on 60 vuotta.

Toiminnan 2022 - 2024 suunnittelu pohjautuu kirkon ja seurakunnan vuonna 2021 vahvistettuun Ovet auki Mänttä-Vilppulan seurakunnassa strategiaan. Suunnittelussa on huomioitu myös Kiinteistöjen tekninen nykyarvo ja korjausvastuu asiakirja (Ramboll Finland Oy, 12.6.2018) sekä seurakunnan, kirkon energia- ja  ilmastostrategian ja  kirkon ympäristökäsikirja 2025 mukaisesti rakennettava ympäristödiplomi.