Seurakunnan talous

Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seuraavan vuoden talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa. Kirkkovaltuusto hyväksyy myös tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppun mennessä.

Kirkkovaltuusto on vahvistanut 15.12.2020 kokouksessaan vuoden 2021 toiminta ja taloussuunnitelman.

Talousarvio perustuu 1,80 % kirkollisveroon. Toiminnan rahoituksesta 77 %, 1.943.000 € tulee kirkollisverotilityksistä. Valtionkorvaus yhteisistä kuluista on suuruudeltaan 8 %, 192.853 € tuloista. Loput 15 % jakaantuu metsätalouden tuottoihin 7 %, maksutuottoihin 5 %, sekä kolehti- ja rahoitustuottoihin.

Merkittävin kuluerä seurakunnalla on henkilöstömenot. Niiden osuus kokonaiskuluista vuonna 2021 arvioidaan olevan 50 %, 1,337.322 €. Palveluiden ostoihin käytetään 21 %, 561.853 €, aineisiin- ja tarvikkeisiin 12 %, 317.800 €. Kuluista 7 %, 175.636 tilitetään Kirkon keskusrahastolle. Vuoden verotuskulut ovat 26.743 €.

Seurakunnan pääluokkien nettotulos vuonna 2021 on odotetusti suurin seurakuntatyöllä 962.227 €. Kiinteistötoimen osuus toiseksi suurin 502.206 €, yleishallinto 364.394 € ja hautaustoimi 248.979 €. Pääluokkien nettotulos esitetään ilman sisäisiä vuokria tai -vyörytyksiä. Sisäisillä kirjauksilla yleishallinnon ja kiinteistöjen kulut kohdistetaan seurakuntatyölle ja hautaustoimelle.

Seurakunnan vuoden 2021 tulokseksi on suunniteltu alijäämä -119.859 €.

Seurakunnan Haudanhoitorahaston tulokseksi vuodelle 2021 on suunniteltu ylijäämä 6.841 €.

Vuodelle 2021 ei ole suunniteltu investointeja. Vuoden aikana kuitenkin valmistellaan vuonna 2022 toteutettavaa Vilppulan kirkon peruskorjausta. Korjauksen arvioitu suuruus on 600.000 €. Investoinnin poistoaika on 60 vuotta.

Toiminnan 2021 - 2023 suunnittelu pohjautuu kirkon ja seurakunnan Ovet auki (Mänttä-Vilppulan seurakunnassa) strategiaan. Suunnittelussa on huomioitu myös Kiinteistöjen tekninen nykyarvo ja korjausvastuu asiakirja (Ramboll Finland Oy, 12.6.2018) sekä seurakunnan, kirkon energia- ja  ilmastostrategian ja  kirkon ympäristökäsikirja 2025 mukaisesti rakennettava ympäristödiplomi.