Seurakunnan talous

Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seuraavan vuoden talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa. Kirkkovaltuusto hyväksyy myös tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppun mennessä.

Kirkkovaltuusto on vahvistanut 12.12.2023 kokouksessaan vuoden 2024 toiminta ja taloussuunnitelman.

Talousarvio perustuu 1,80 % kirkollisveroon. Toiminnan rahoituksesta 80 %, 2.112.920 € tulee kirkollisverotilityksistä. Valtionkorvaus yhteisistä kuluista on suuruudeltaan 7 %, 190.000 € tuloista. Loput 13 % jakaantuu metsätalouden tuottoihin 6 %, maksutuottoihin 5 %, sekä kolehti- ja rahoitustuottoihin.

Merkittävin kuluerä seurakunnalla on henkilöstömenot. Niiden osuus kokonaiskuluista vuonna 2024 arvioidaan olevan 53 %, 1.400.859 €. Palveluiden ostoihin käytetään 23 %, 615.787 €, aineisiin- ja tarvikkeisiin 10 %, 266.610 €. Kuluista 6 %, 167.148 tilitetään Kirkon keskusrahastolle. Vuoden verotuskulut ovat 26.405 €.

Seurakunnan pääluokkien nettotulos vuonna 2023 on odotetusti suurin seurakuntatyöllä 1.100.706 €. Kiinteistötoimen osuus toiseksi suurin 363.564 €, yleishallinto 359.977 € ja hautaustoimi 297.131 €. Pääluokkien nettotulos esitetään ilman sisäisiä vuokria tai -vyörytyksiä. Sisäisillä kirjauksilla yleishallinnon ja kiinteistöjen kulut kohdistetaan seurakuntatyölle ja hautaustoimelle.

Seurakunnan vuoden 2023 tulokseksi on suunniteltu ylijäämä +3.733 €.

Seurakunnan Haudanhoitorahaston tulokseksi vuodelle 2024 on suunniteltu ylijäämä +6.819 €.

Vuodelle 2024 ei ole suunniteltu uusia investointeja. Vuoden 2023 investointi kohde Vilppulan kirkon ulkopuolinen maalaus- ja kunnostustyö aiheuttaa vuoden 2024 aikana joitakin viimeistelytöiden laskutuksia, jotka kylmät loppuvuoden säät siirsivät kevään lämpöisille päiville. Investoinnin tasapoistoaika on 60 vuotta. 

Toiminnan 2022 - 2024 suunnittelu pohjautuu kirkon ja seurakunnan vuonna 2021 vahvistettuun Ovet auki Mänttä-Vilppulan seurakunnassa strategiaan. Suunnittelussa on huomioitu myös Kiinteistöjen tekninen nykyarvo ja korjausvastuu asiakirja (Ramboll Finland Oy, 12.6.2018) sekä seurakunnan, kirkon energia- ja  ilmastostrategian ja  kirkon ympäristökäsikirja 2025 mukaisesti rakennettava ympäristödiplomi.