Seurakunnan talous

Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seuraavan vuoden talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa. Kirkkovaltuusto hyväksyy myös tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppun mennessä.

Kirkkovaltuusto on vahvistanut 13.12.2022 kokouksessaan vuoden 2023 toiminta ja taloussuunnitelman.

Talousarvio perustuu 1,80 % kirkollisveroon. Toiminnan rahoituksesta 79 %, 2.010.000 € tulee kirkollisverotilityksistä. Valtionkorvaus yhteisistä kuluista on suuruudeltaan 8 %, 192.600 € tuloista. Loput 13 % jakaantuu metsätalouden tuottoihin 6 %, maksutuottoihin 5 %, sekä kolehti- ja rahoitustuottoihin.

Merkittävin kuluerä seurakunnalla on henkilöstömenot. Niiden osuus kokonaiskuluista vuonna 2023 arvioidaan olevan 52 %, 1.363.346 €. Palveluiden ostoihin käytetään 22 %, 576.632 €, aineisiin- ja tarvikkeisiin 11 %, 281.824 €. Kuluista 6 %, 171.106 tilitetään Kirkon keskusrahastolle. Vuoden verotuskulut ovat 27.405 €.

Seurakunnan pääluokkien nettotulos vuonna 2023 on odotetusti suurin seurakuntatyöllä 1.003.302 €. Kiinteistötoimen osuus toiseksi suurin 434.522 €, yleishallinto 341.633 € ja hautaustoimi 330.620 €. Pääluokkien nettotulos esitetään ilman sisäisiä vuokria tai -vyörytyksiä. Sisäisillä kirjauksilla yleishallinnon ja kiinteistöjen kulut kohdistetaan seurakuntatyölle ja hautaustoimelle.

Seurakunnan vuoden 2023 tulokseksi on suunniteltu alijäämä -81.200 €.

Seurakunnan Haudanhoitorahaston tulokseksi vuodelle 2023 on suunniteltu alijäämä -3.675 €.

Vuodelle 2023 investointisuunnitelma sisältää Vilppulan kirkon ulkopuolisen maalaus- ja kunnostustyön sekä kattopellin uusinnan. Korjauksen tavoitehinnaksi suunnitteluineen on arvioitu 855.600 € sisältäen alv. Investoinnin tasapoistoaika on 60 vuotta. Lisäksi Mäntän ja Vilppulan alueen vihertöihin on investointisuunnitelmassa varattu kahden keräävän ajoleikkurin hankinta yhteishintaan 50.000 € sis alv.

Toiminnan 2022 - 2024 suunnittelu pohjautuu kirkon ja seurakunnan vuonna 2021 vahvistettuun Ovet auki Mänttä-Vilppulan seurakunnassa strategiaan. Suunnittelussa on huomioitu myös Kiinteistöjen tekninen nykyarvo ja korjausvastuu asiakirja (Ramboll Finland Oy, 12.6.2018) sekä seurakunnan, kirkon energia- ja  ilmastostrategian ja  kirkon ympäristökäsikirja 2025 mukaisesti rakennettava ympäristödiplomi.