Seurakunnan talous

Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seuraavan vuoden talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa. Kirkkovaltuusto hyväksyy myös tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppun mennessä.

Kirkkovaltuusto on vahvistanut 10.12.2019 kokouksessaan vuoden 2020 toiminta ja taloussuunnitelman.

Talousarvio perustuu 1,80 % kirkollisveroon. Toiminnan rahoituksesta 77 %, 2.019.000 € tulee kirkollisverotilityksistä. Valtionkorvaus yhteisistä kuluista on suuruudeltaan 8 %, 195.000 € tuloista. Loput 15 % jakaantuu metsätalouden tuottoihin 6 %, maksutuottoihin 6 %, sekä kolehti- ja rahoitustuottoihin.

Merkittävin kuluerä seurakunnalla on henkilöstömenot. Niiden osuus kokonaiskuluista vuonna 2020 arvioidaan olevan 50 %, 1,3 M€. Palveluiden ostoihin käytetään 22 %, 566.276 €, aineisiin- ja tarvikkeisiin 11 %, 301.806 €. Kuluista 8 %, 214.000 tilitetään Kirkon keskusrahastolle.

Seurakunnan pääluokkien nettotulos vuonna 2020 on odotetusti suurin seurakuntatyöllä 938.168 €. Kiinteistötoimen osuus toiseksi suurin 498.000 €, yleishallinto 354.087 € ja hautaustoimi 250.496 €. Pääluokkien nettotulos esitetään ilman sisäisiä vuokria tai -vyörytyksiä. Sisäisillä kirjauksilla yleishallinnon ja kiinteistöjen kulut kohdistetaan seurakuntatyölle ja hautaustoimelle.

Seurakunnan vuoden 2020 tulokseksi on suunniteltu alijäämä 20.464 €.

Seurakunnan Haudanhoitorahaston tulokseksi vuodelle 2020 on suunniteltu ylijäämä 7.157 €.