Hautauspalvelumaksut vuonna 2022

Hautauspalvelumaksut löytyvät alla olevasta taulukosta. Hautaustoimintaan liittyvä palvelu on arvonlisäverotonta (ALV 59 § 3 kohta).

 

Oman kunnan asukas Vieraan kunnan asukas
Arkkuhaudan avaus ja peitto 554,00 € 554,00 €
Syvän arkkuhaudan avaus ja peitto 554,00 € 554,00 €
Uurnahaudan avaus ja peitto 104,00 € 104,00 €
Kaiverrettu nimilaatta, muistolehto/uurnalehto 65,00 € 65,00 €

Uurnahaudan graniittikivi ja nimilaatta
uurnahauta-alue (2 paikkaa/sivu)

502,00 € 502,00 €
Uurnahaudan graniittikivi ja nimilaatta
uurnahauta-alue (1 paikkaa/sivu)
250,00 € 250,00 €
Vainajan säilytysmaksu
€/alkava viikko (ei uurna)
0,00 € 87,00 €