Seurakunnan hautausmaat

Mänttä-Vilppulan seurakunnalla on kolme hautausmaata, Mäntässä, Vilppulassa sekä Pohjaslahdella. Kaikilla hautausmaillamme on sekä arkkupaikkoja että uurnapaikkoja.

Vanha hauta voi olla ainaispaikka, 50 vuoden hautapaikka tai 25 vuoden hautapaikka. Kaikilla uusilla hautapaikoilla haudan hallinta-aika on 25 vuotta. Mäntän Uurnalehdon ja Vilppulan Muistolehdon uurnapaikan hallinta-aika on 50 vuotta.

Haudan voi lunastaa uudelleen hallinta-ajan päätyttyä 25 vuodeksi tai 10 vuodeksi. Haudat, joiden hallinta-aika on päättynyt ja joita omaiset eivät halua lunastaa uudelleen, palautuvat takaisin seurakunnalle. Näiltä haudoilta seurakunta poistaa myös hautakiven. 

Seurakunta pyrkii ilmoittamaan vuosittain omaisille haudan hallinta-ajan päättymisestä. Pääsääntö on kirkkolain 3 luvun 30 § mukaan että hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan oikeudenhaltijan (hautapaikanhaltijan) hakemuksesta jatkaa, jollei siitä aiheudu haittaa hautausmaan tarkoituksenmukaiselle järjestelylle tai hoidolle. Hautaoikeus lakkaa ilman irtisanomista.

Hautaoikeuden lakkaamisesta siinä tapauksessa, että haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, säädetään kirkkolain 3 luvun 33 §:n 3 momentissa.