Johtoryhmä

Kirkkoneuvosto on valinnut kokouksessaan 1/2023 § 13 johtoryhmän vuosiksi 2023 - 2024 ja se kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta.

JÄSENET

kirkkoneuvoston puheenjohtaja 
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 
talouspäällikkö