Kirkon ja kappelin vuokrat toimituksissa vuonna 2024

Kirkkoneuvosto on vahvistanut kokouksessaan 8/2023 § 128 hinnaston tilavuokrille. Kirkon ja kappelin vuokrat toimituksissa löytyvät alla olevasta taulukosta. Toimituksiin liittyvä kirkon ja kappelin vuokraus on arvonlisäverotonta.

 

 

Oman kunnan asukas,
ei ev.-lut. kirkkoon kuuluva

Vieraan kunnan asukas
Kirkon vuokra, hautaustoimitus 37100 € 371,00 €
Kappelin vuokra, hautaustoimitus 371,00 € 371,00 €
Kirkon vuokra, muut toimitukset
(mm. kaste, vihkiminen)
  371,00 €

 

Jos vieraan kunnan ev.-lut. kirkkoon kuuluvalla asukkaalla on siteitä Mänttä-Vilppulaan (asunut itse aikaisemmin,  
jomman kumman vanhemmat/isovanhemmat asuneet), ei kirkon vuokraa peritä kaste- ja vihkitoimituksesta.