Aikuistyön vastuuryhmä

Kirkkoneuvosto on valinnut aikuistyön vastuuryhmän kirkkovaltuuston toimikaudeksi vv. 2019 - 2022.

Aikuistyön vastuuryhmän jäsenet ja varajäsenet

 

JÄSENET
 

Mäkelä Juhani, puheenjohtaja
Välimäki Auli
Löytty Matti
Jyrälä Britta
Hämäläinen Tapani
Ritaranta Tuula

VARAJÄSENET

Granroth Hilkka
Haaparanta Sisko
Siltanen Lasse
Salo Eija

Kirkkoneuvoston edustajana toimii Jyrälä Britta