Mäntän ja Vilppulan hautausmaiden hoitamattomien hautojen 2. kuulutus: Hautaoikeuksien julistaminen menetetyiksi

Mänttä-Vilppulan seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 9/2023/146 § julistanut hautaoikeuden menetetyksi (Kirkkolaki 3 luvun 33 § 3 mom.) niiltä Mäntän ja Vilppulan hautausmailla sijaitsevilta haudoilta, jotka on 29.9.2022 hoitamattomina kuulutettu ja joita ei kehotuksesta huolimatta ole kunnostettu. 
Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Mänttä-Vilppulan seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitetulla oikaisuvaatimuksella 14 päivän kuluessa tämän kuulutuksen julkaisupäivänmäärästä. Oikaisuvaatimusta varten tarvittavan täydellisen pöytäkirjaotteen saa seurakunnasta: Kirkkokatu 6, 35800 Mänttä. Hautaoikeuden haltijalla on oikeus poistaa hautamuistomerkki. Jos muistomerkkiä ei ole poistettu kuuden kuukauden kuluessa tämän kuulutuksen julkaisemisesta, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta ja muistomerkkien poisto aloitetaan 31.5.2024.

Hautaoikeuden menetys koskee hautoja:
Vilppula os IV: 442-444, 630-631, 766, 779-785, 891, 892, 926-927.
Mänttä os II: C11-12, E2-3, E9-11, E23-24, F28-29, F14-15.
Mänttä os III: C24, C29-30, D1-2, F19-20, F23.
Mänttä os IV: A9-12, A19, B33-35, F4, F8, F9, F10, F14.
Mänttä os VI: C32-33, C34-35, D34-35

Lisätietoja antaa Mänttä puutarhuri Leena Rauhala p. 044 7503672 ja Vilppula seurakuntamestari Anne Lampinen 044 750 3671.

Mänttä-Vilppulan seurakunta, kirkkoneuvosto 21.11.2023

Päätös on tullut lainvoimaiseksi 12.12.2023