Mäntän ja Vilppulan hautausmaan hoitamattomien hautojen kuulutus

Mänttä-Vilppulan seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 9/2022 todennut, että Mäntän hautausmaalla osastoilla II, III, IV, VI ja Vilppulan hautausmaalla osastolla IV on hautoja, joiden hoito on olennaisesti laiminlyöty. Hoitamattomat haudat on 29.9.2022 merkitty vastaavalla kuulutus merkillä. Lisäksi hoitamattomien hautojen luettelo löytyy seurakunnan kotisivuilta. Kirkkoneuvosto kehottaa merkityn hautapaikan haltijaa kunnostamaan haudan vuoden kuluessa tämän kuulutuksen julkaisusta. Mikäli hautaa ei ole kunnostettu mainitussa ajassa, voi kirkkoneuvosto julistaa hautaoikeuden menetetyksi (Kirkkolain 17 luvun 5 §:n 3-4 mom.) ja poistaa haudalta muistomerkit.

Lisätietoja antaa Mänttä puutarhuri Leena Rauhala p. 044 7503672 ja Vilppula seurakuntamestari Anne Lampinen 044 750 3671.

Mänttä-Vilppula 29.9.2022 kirkkoneuvosto

Hoitamattomat kuulutettavat haudat

Vilppulan hautausmaa

Osasto IV
Hauta
442 - 444
630 - 631
653 - 654
766
779 - 785
891
892
926 - 927

Mäntän hautausmaa

Osasto II
Hauta
C,011a-012b
E,002a-003b
E,009a-011b
E,023a-024b
F,028a-029b
F,014a-015b

Osasto III
Hauta
C,024a-024b
C,029a-030b
D,001a-002b
D,006a-007b
F,019a-020b
F,023a-023b

Osasto IV
Hauta
A,009-012
A,019a-019b
B,033-035
F,004
F,008b
F,009
F,010
F 011
F,014

Osasto VI
Hauta
C,032-033
C,034-035
D,034-035