Hei, Keräämme tälle sivulle kysymyksiä ja vastauksia rippikouluun liittyen;

Vanhemmille tiedoksi – usein kysyttyjä kysymyksiä:

Asuminen

Asumme Jämsän puolella, mutta nuori käy koulua Mänttä-Vilppulan puolella. Mikä on leirimaksu? Leirimaksu on korkeampi, mutta sitä voidaan hyvittää pienemmäksi kirkkoherran päätöksellä. Asiasta kannattaa puhua vanhempainvartissa työntekijän kanssa.

Rippikoulu on nuorelle jännää aikaa, mutta aivan varmasti osansa jännityksestä saatte myös te huoltajat. Mielessä on paljon kysymyksiä, joihin puuttuu vastauksia. Tähän paperiin on koottu joitain tyypillisimpiä asioita, jotka askarruttavat mieltä. Tämä kannattaa säilyttää muistilappuna koko rippikoulutaipaleen ajan. Jos et löydä tästä lappusesta vastausta, niin käänny silloin – asiasta riippuen – rippikoulutyön papin (Matti Kivilahti, 044-7503605 tai matti.kivilahti@evl.fi) tai oman rippikouluryhmän työntekijän puoleen.

Onko rippikouluryhmää mahdollista vaihtaa sen jälkeen kun ryhmäjaosta on tullut tieto?

Ryhmäjakoa tehtäessä olemme pyrkineet tekemään jokaisesta rippikouluporukasta toimivan ja tasapainoisen kokonaisuuden. Pyrimme huomioimaan jokaisen toiveet, mutta ei ole mitenkään mahdollista tarjota jokaiselle ykköstoivetta leiripaikaksi.

Rippikouluryhmästä on mahdollista neuvotella vielä valinnan jälkeenkin ja perustelluista syistä ryhmävaihdoksia voidaan harkita. Ota silloin yhteyttä rippikoulusta vastaavaan pappiin Matti Kivilahteen.

Koska ryhmäjaot on tarkkaan mietitty, niin yksittäiset siirrot vaikuttavat myös kokonaisuuteen (leirin koko tyttö-poika –jakauma, kaveritoiveet yms.). Siksi muutoksia tehdään vain harkitusti. Usein se ”kakkostoive” osoittautuukin lopulta juuri siksi ryhmäksi, jossa oli parasta olla mukana.

Milloin merkintöjä saa alkaa kerätä?

Nuortentilaisuus ja muu tilaisuus -merkintöjä saa alkaa kerätä saman tien. Jumalanpalvelusmerkintöjä saa hakea sen jälkeen, kun on saanut joulukuun iltakirkon yhteydessä jumalanpalvelusopetusta.

Merkinnän saa jumalanpalveluksessa papilta tai suntiolta, nuortenillassa tms. paikalla olevalta seurakunnan työntekijältä.

Mihin mennessä merkinnät tulee olla kerättynä?

Maalis-huhtikuussa on rippikouluryhmän opiskelupäivät. Siihen mennessä merkinnät tulee olla kerättynä.

Mikä on ”jumalanpalvelukset”-osion V-merkintä?

Vanhempi saa olla mukana keräämässä yhtä merkintää nuoren rippikouluvihkoon. Kun olet jumalanpalveluksessa mukana nuoren kanssa, saa nuori 1+1 merkinnän. Tämä on mahdollista kerätä yhden kerran yhteen rippikouluvihkoon.

V-merkintä ei kuitenkaan tarkoita, että vanhemman on välttämätöntä olla mukana. Nuori voi hankkia tuon merkinnän myös itsenäisesti.

Miksi vanhempi on mukana starttijumiksessa?

Starttijumisten yhteydessä on oman rippikouluryhmän työntekijöiden tapaaminen. Siinä pystyy keskustelemaan leirin työntekijän kanssa tarkemmin juuri oman ryhmän asioista. Meille rippikouluryhmien vetäjille on myös tärkeää tulla tutuiksi teidän vanhempien kanssa. Siihen tämä hetki on mitä parhain tilaisuus. Samassa yhteydessä on tilaisuus varata aika ”vanhempainvarttiin”, jossa oman ryhmän työntekijä tapaa vielä henkilökohtaisesti nuoren huoltajaa/huoltajia.

Mitä teen, kun nuoren harrastus tai perheen yhteinen meno sattuu samalle päivälle jonkin rippikoulujutun kanssa?

Kun huomaat päällekkäisyyden, ota yhteyttä oman rippikouluryhmäsi pappiin tai nuorisotyönohjaajaan. Kun asia on ajoissa tiedossa, on helpointa sopia järjestelyistä ja mahdollisista korvaavista jutuista. Yhdessä ihmetellen asia varmasti ratkeaa.

Keneen ja milloin otan yhteyttä, mikäli minulla on keskusteltavaa nuoreni rippikouluun liittyvistä asioista?

Muissa kuin ryhmänvaihtoasioissa kannattaa ottaa yhteyttä oman rippikouluryhmän työntekijöihin. Paras paikka kohdata oman rippikouluryhmän työntekijää on starttijumiksen yhteydessä oleva vanhempain tapaaminen sekä vanhempainvartit. Soittaen ja sähköpostitse olemme myös tavoitettavissa. Mikäli asia koskee pelkästään leirijaksoa, niin riittää kun hyvissä ajoin ennen leiriä otat yhteyttä. Jos asiasi liittyy yleisemmin rippikouluun, niin parempi on kun tieto tavoittaa meidät mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Mitä vanhempien on hyvä muistaa, ennen kuin nuori lähtee leirille?

Kysele, millä mielin nuori on leirille lähdössä. Täyttäkää osallistujakortti. Muistuta, että nuori pakkaa kaiken tarpeellisen, eikä ota sellaista mukaan mitä leirillä ei tarvita. Tarkemmat ohjeet tarvittavista ja tarpeettomista asioista tulee leirikirjeen mukana. Lasku leirijaksosta tulee hiukan ennen leirille lähtöä ja se on maksettava eräpäivään mennessä. Mikäli maksu on ylivoimainen perheen taloudellisen tilanteen huomioon ottaen, niin siitä voi anoa vapautusta. Maksamaton lasku siirtyy perintään.

Miten leirille mennään ja miten sieltä saavutaan?

Leirille Kalliolaan saavutaan omilla kyydeillä. Leiri loppuu konfirmaatioharjoitukseen, eli tulemme bussikyydillä pois. Oman nuoren saa noutaa sitten kirkolta. Kellonajat tarkentuvat lähempänä.

Talvileirille Oriveden Päiväkumpuun menemme ja tulemme bussilla.

Saako leirijaksolla käydä vierailulla?

Korona aikana olemme joutuneet rajaamaan vierailuita. Tilannetta katsotaan aina kesän kynnyksellä.

Keitä saa tulla konfirmaatiopäivänä kirkkoon?

Lähtökohtaisesti konfirmaatio on avoin jumalanpalvelus ja sinne ovat siis kaikki jumalanpalvelukseen tahtovat tervetulleita. Koronasta johtuen on kuitenkin hyvin todennäköistä, että 2022 konfirmaatioissa on joitain rajoitteita. Niistä tiedotetaan siinä vaiheessa, kun paremmin tiedämme tautitilanteen muutoksista. Mikäli konfirmaation väkimäärää joudutaan rajaamaan, pyrimme järjestämään striimin kautta mahdollisuuden seurata juhlaa etänä.

Konfirmaatio on rippikoulun päätös ja nuorelle tärkeä juhlapäivä. Jos et pääse paikalle, niin kanna omaa nuortasi sekä koko rippikouluryhmää rukouksin ja siunaavin ajatuksin. Heitä lähetetään elämään kristittyinä oman arkensa keskelle. Tässä kristittynä kasvamisessa he tarvitsevat yhä tukea, jota voit olla antamassa ja osoittamassa.

Mikä on kummin tehtävä konfirmaatiossa?

Kummi on aikanaan ollut oman kummilapsensa kastejuhlassa kasteen todistajana ja lupautunut toimimaan kristillisenä kasvattajana lapselle. Kasteen jälkeen lasta on siunattu – pappi, vanhemmat ja kummit ovat laittaneet kätensä lapsen pään päälle ja lausuneet sanat: ”Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, olkoon Sinun kanssasi”. Nyt nuo samat sanat toistetaan ja nuori siunataan seurakunnan täysivaltaiseksi jäseneksi.

Uskontunnustuksen jälkeen pappi kutsuu kummit kirkon etuosaan (lähtökohtaisesti yksi kummi / konfirmoitava). Jokainen kummi etsiytyy oman kummilapsensa taakse seisomaan (kannattaa kysyä nuorelta etukäteen, missä hänen paikkansa edessä on). Nuoret polvistuvat alttarikaiteelle ja jokainen siunataan vuorollaan. Kun tulee sinun nuoresi vuoro, laske kätesi hänen päänsä päälle, sano nuoren nimi ja lausu mukana nuo siunaussanat. Jos arvelet, että sanat eivät muistu mieleen, niin lunttilappu on luvallinen tai peesaa papin sanoja.

Toivomme, että voit saapua konfirmaatioaamuna kirkolle puoli tuntia ennen konfirmaatiomessun alkua, jolloin pappi antaa vielä tarkemmat ohjeet.

Saako työntekijöitä ja isosia kutsua konfirmaatiojuhlaan?

Saa kutsua. Tässä muutama olennainen tieto asiaan liittyen: Teemme johtoryhmällä (työntekijät ja isoset) kierroksen niille juhlapaikoille, joihin meitä kutsutaan. Kutsumatta emme tule minnekään. Laulamme laulun tai pari ja kerromme muutaman sanan leiristä. Emme tule kestittäviksi, vaan juhlistamaan nuorelle tärkeää päivää.

Mikäli meitä haluaa kutsua, niin kannattaa esimerkiksi rippileirin vierailupäivässä nykäistä nuorisotyönohjaajaa hihasta. Meille tärkeitä tietoja ovat osoite, ajankohta jolloin on toivottavaa saapua ja puhelinnumero, johon voi soittaa, mikäli eksymme tai myöhästymme.

Jos paikkoja on useita, emme välttämättä pääse jokaiseen paikkaan juuri sillä toivotulla kellonlyömällä. Siksi aikahaarukka on meidän kannalta paras, sillä se antaa liikkumavaraa konfirmaatiokierroksen suunnitteluun.

Mikäli korona-aika on akuutti, teemme kierroksia vain ”ulkoilmassa”, emme sisälle tullen.

Miten korona-aika vaikuttaa rippikouluihin?

Koronan vaikutuksista rippikouluun on vaikea sanoa, sillä taudin vaiheita emme pysty ennakoimaan. Noudatamme aina terveysviranomaisten ohjeita ja olemme säännöllisesti yhteydessä paikallisiin terveydenhuollon ammattilaisiin.

Pyydämme ymmärrystä tässä vallitsevassa tilanteessa, mikäli nyt ilmoitettuihin ajankohtiin tai suunnitelmiin tulee muutoksia. Pyrimme muutosten edessä kysymään ja kuulemaan kotien toiveita. Ensisijainen tavoite on järjestää rippikoulut leirimuotoisina, mutta mikäli se ei olisi mahdollista, niin järjestämme muita tapoja suorittaa rippikoulu.

Rippikoulussa on paljon tilanteita, joissa kokoonnutaan yhteen – jo ennakkojaksolla sekä ennen kaikkea leirijaksolla. Jos on vähäisintäkään epäilystä, että nuori on kipeä, niin yhteisistä kokoontumisista on syytä jäädä pois. Perusteltu poisjäänti on korvattavissa, emmekä toivo kenenkään altistavan muita sairastumiselle. Vain terveenä paikalle –ohje, tekee rippikoulun käymisestä kaikille niin turvallista kuin se näinä aikoina on mahdollista.