Kaste on portti seurakunnan yhteyteen

Perustana on Jeesuksen antama kastekäsky:

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."


Kasteessa kastettu liittyy paikallisseurakunnan jäseneksi ja osaksi Jumalan maailmanlaajaa perhettä. Vanhemmat ja kummit kutsutaan yhdessä seurakunnan kanssa kantamaan vastuuta kastetun kristillisestä kasvatuksesta.
 

Ristiäisten järjestäminen

Lapsi tulee kastaa kolmen kuukauden ikään mennessä. Huoltajat päättävät yhdessä lapsen kastamisesta. Kasteen rekisteröimisen yhteydessä lapsen tiedot merkitään myös väestötietojärjestelmään. Mikäli aikaraja syystä tai toisesta ei riitä kasteen järjestelyihin, ota yhteyttä Tampereen aluekeskusrekisteriin.

Seurakunnassamme ristiäiset pidetään pääasiallisesti sunnuntaisin klo 12 jälkeen. Ristiäiset voidaan toimittaa kotona, kirkossa tai seurakunnan muissa tiloissa. Mäntän seurakuntatalon ja Vilppulan seurakuntakodin tiloja voi vuokrata juhlapaikaksi. Ristiäisajan ja tilan varaamiseksi ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon. Kysy tarvittaessa myös lainattavissa olevaa kastemekkoa. 

Ennen ristiäisiä pappi ottaa yhteyttä perheeseen ja sopii toimituskeskustelusta, jossa käydään läpi kasteeseen liittyviä asioita. Toimituskeskustelun yhteydessä täydennetään lapsen ja kummien henkilötietojen osalta lomake, joka on lähetetty vanhemmille Tampereen aluekeskusrekisteristä pian lapsen syntymän jälkeen.

Kastettavalla tulee olla vähintään yksi kummi, joka on joko luterilaisen kirkon tai niin sanotun Porvoon yhteisön jäsenkirkon kastettu ja konfirmoitu jäsen. 

YouTube-video

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä