Lähetys- ja avustustyö

Lähetys on aina Jumalan lähetystä; lähtemistä ja lähettämistä. Meidät on kutsuttu Jumalan työtovereiksi viemään evankeliumin sanomaa, niin omaan elinympäristöömme, kuin kaikkialle maailmaankin. Lähetykseen osallistuminen merkitsee halua antaa omastaan mahdollisuuksien mukaan.

Lähetystyön tehtäviä seurakunnassamme ovat varojen kerääminen nimikkolähettiemme ja - kohteidemme tukemiseen, sekä ystävyysseurakunnan tukemiseen. Lisäksi pyrimme lisäämään tietoutta lähetyksestä ja kansainvälisestä vastuusta alueellamme. Tärkeä tehtävä on rukous lähetyksen ja sen piirissä toimivien puolesta. Toimintamme painottuu vuosittain vaihtuvien teemojen mukaan.

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." Matt.28:19-20
 

Tule mukaan vaikuttamaan!

Lähetystyö on maailman muuttamista paremmaksi paikaksi askel kerrallaan Jeesuksesta kertoen. Me lähetämme lähetit ja he tekevät kovan, joskus vaarallisenkin työn puolestamme  maailmalla. Me voimme täällä koto-Suomessa auttaa heitä tekemällä kädentöitä, kertoa heidän työstään, järjestää tapahtumia ja olla antamatta periksi muuttuvassa maailmassa. Jos sinussa heräsi palo tulla mukaan iloiseen lähetystyön paikallisjoukkueeseen, ota yhteyttä lähetyssihteeriin Jaana Pohjaan 044 75 03 631 tai email jaana.pohja(at)evl.fi

Tarvitsemme sinua jo pian, sillä lähetyskahvila käynnistynee kesän korvalla ja etsimme kädellisiä sekä mukavia ihmisiä vapaaehtoisiksi lähetyskahvilaan torille perjantaisin klo 8.30-12.30
 

Ota yhteyttä

kappalainen, diakoniatyön ja lähetystyön vastaava teologi

Vapaapäivät 25.-26.9. Diakoniavustuksissa ota yhteys diakoniatyöntekijöihin, sillä vain he tekevät niissä päätöksiä.

Aloitin kappalaisen tehtävissä elokuussa 2019.

"Jumalan tunteminen on elämän tärkein ja perustavin asia." Näin alkaa kirkkomme Katekismus. Siksi ihmisen on viisasta turvautua Jeesukseen Kristukseen. Luterilaisen uskonopin kulmakiviä ovat nämä kiteytykset: Yksin armosta, Kristuksen tähden ja uskon kautta. Tämä merkitsee, että ihmisen ei tule eikä hän voi ansaita pelastumistaan, vaan Jumalan armahdus riittää. Jumalan Poika on uhrikuolemallaan sovittanut koko maailman syntivelan Jumalan edessä. Pyhän kasteen sakramentin ja evankeliumin sanan välityksellä ihminen tulee osalliseksi Jumalan pelastavasta rakkaudesta. Armosta. Kun turvaudumme Jeesuksen pelastustyöhön, luotamme Jumalaan. Näin uskon kautta kuka tahansa ihminen ja milloin vain saa omistaa armon aarteet. Silloin ihminen on autuas ja osallinen ikuisesta elämästä.

Vapaa-ajalla harrastan brasilialaista jujutsua.

 

Nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteeri. Alakoululaistyö, kouluyhteistyö (alakoulut), partiotyö, isoskoulutus, rippikoulutyö ja lähetystyö.

Vastaan seurakunnan kouluikäisten toiminnasta (7-14 vuotiaat), kerhotoiminnasta, lastenleireistä, kouluyhteistyöstä (alakoulut) ja partiotyöstä. Lisäksi minua näkee vaihtelevasti nuorisotyössä.

Lähetystyössä vastaan seurakuntamme lähetyspiireistä, tiedotuksesta jne.

Minua voi lähestyä soittamalla, viesteillä, WhatsAppilla, sähköpostilla ja Snapchatin kautta jjaana85_ohjus.