Diakoniatyöntekijät ovat sinua varten

Diakonia pyrkii auttamaan ihmisiä hädän ja kärsimyksen keskellä sekä antamaan heille toivon näkökulman. Diakonia pyrkii rohkaisemaan ihmisiä, jotta yhä suurempi joukko voisi omassa elämässään elää todeksi lähimmäisen rakkautta. Diakonian kulmakivenä on kristillinen lähimmäisen rakkaus. Työmme lähtökohtana ovat toisen ihmisen kunnioittaminen, erilaisuuden hyväksyminen ja välittäminen.

Diakoniatyöhön kuuluvat mm. ihmisten kohtaaminen, kotikäynnit, vankilatyö, laitosvierailut, retket, leirit, rovastikunnalliset tapahtumat eri vammaisryhmille, juhlat ja kirkkopyhät, sekä Yhteisvastuukeräys yhteistyönä seurakunnan muiden työalojen kanssa.

Teemme yhteistyötä mm. työttömien, kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien, omaishoitajien, päihdeongelmaisten ja taloudellisissa vaikeuksissa olevien kanssa. Sekä kannustamme seurakuntalaisia ottamaan entistä suurempaa vastuuta vaikeuksissa olevista lähimmäisistään.

Voit varata ajan henkilökohtaiseen tapaamiseen diakoniatyöntekijän kanssa. Ajanvaraus tapahtuu soittamalla päivystyspuhelimeen päivystysaikoina, jolloin varmimmin olemme puhelimen ja kalenterin ääressä. Työmme luonteen vuoksi meitä saattaa olla vaikea muina aikoina tavoittaa puhelimitse.

Päivystyspuhelimen numero on 044 750 3681. Päivystysajat löytyvät tapahtumakalenterista.

 

 

Voit myös tutustua alla oleviin linkkeihin, joista löydät lisää tukea elämääsi.

 

Diakoniatyöntekijät Virve ja Jaana työn touhussa
Diakoniatyöntekijät Jaana ja Virve