Häät ja vihkiminen

Avioliitto voidaan solmia joko kirkollisesti tai siviiliviranomaisen edessä. Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä juridinen tapahtuma että pyhä toimitus, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta.

Kirkollisen avioliittoon vihkimisen edellytys on, että ainakin toinen vihittävistä on rippikoulun käynyt evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Toinen voi kuulua muuhun kristilliseen uskontokuntaan.

Siviilivihkimisen jälkeen on mahdollisuus saada avioliitolle kirkollinen siunaus.

Kun suunnittelet häitä, ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon

Vihkiminen voidaan toimittaa kirkoissamme, Mäntän seurakuntatalossa, Vilppulan seurakuntakodissa, Pohjaslahden riihikappelissa tai esimerkiksi Mäntän Vuorenkirkossa. Vihkiminen voidaan toimittaa myös kodissa tai muussa sopivaksi katsomassanne paikassa. Läsnä tulee olla papin lisäksi vähintään kaksi todistajaa. Tarvittaessa seurakunta järjestää todistajat paikalle.

Jos vihkitoimitus toimitetaan seurakunnan tilassa, tilavuokraa ei peritä oman seurakunnan jäseniltä tai vieraan kunnan ev.lut. kirkkoon kuuluvilta, joilla on siteitä seurakuntaamme. Siteillä tarkoitetaan sitä, että on asunut paikkakunnalla, tai vanhemmat/isovanhemmat ovat asuneet.

Aika kirkollista vihkimistä varten tai avioliiton kirkollista siunaamista varten varataan kirkkoherranvirastosta. Papin kanssa keskustellaan hyvissä ajoin ennen vihkimistä käytännön asioista ja kanttorin kanssa toimitukseen sopivasta musiikista.

Ennen vihkimistä tulee suorittaa avioliiton esteiden tutkinta, jonka hoitaa Tampereen aluekeskusrekisteri avioliittoon aikovien pyynnöstä. Esteiden tutkintaa on pyydettävä vähintään seitsemän päivää ennen vihkimistä. Tutkinnasta saatu todistus on voimassa neljä kuukautta antopäivästä.

Avioliiton esteiden tutkintaan liittyvät kysymykset Tampereen aluekeskusrekisteriin.

 

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Mikäli avioliittonne on solmittu aiemmin Digi- ja väestötietovirastossa, se voidaan siunata kirkossa tai muussa toivomassanne paikassa. Avioliiton siunaaminen muistuttaa hyvin paljon kirkollista vihkimistä. Mutta nyt siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle.

Avioliiton siunaaminen

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Vihkiminen voi olla pienimuotoinen, intiimi tilaisuus, ja se voidaan toteuttaa myös muussa tilassa kuin kirkossa. Yhtä lailla kirkko saa täyttyä häävieraista ja perinteistä. Tähän on koottu käytännön asioita, jotka on hyvä huomioida, kun alatte suunnitella kirkkohäitä.

Häätavat kirkossa