Häät ja vihkiminen

Avioliitto voidaan solmia joko kirkollisesti tai siviiliviranomaisen edessä. Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä juridinen tapahtuma että pyhä toimitus, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta.

Kirkollisen avioliittoon vihkimisen edellytys on, että ainakin toinen vihittävistä on rippikoulun käynyt evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Toinen voi kuulua muuhun kristilliseen uskontokuntaan.

Siviilivihkimisen jälkeen on mahdollisuus saada avioliitolle kirkollinen siunaus.

Kun suunnittelet häitä, ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon

Vihkiminen voidaan toimittaa kirkoissamme, seurakuntatalossa, seurakuntakodeissa, Pohjaslahden riihikappelissa tai esimerkiksi Mäntän Vuorenkirkossa. Vihkiminen voidaan toimittaa myös kodissa tai muussa sopivaksi katsomassanne paikassa. Läsnä tulee olla papin lisäksi vähintään kaksi todistajaa.

Kirkollista vihkimistä varten tai avioliiton kirkollista siunaamista varten aika varataan kirkkoherranvirastosta. Otamme vihkivarauksia lauantaipäiviin pääsääntöisesti tunnin välein alkaen klo 15. Muina päivinä vihkiminen sovitaan papin ja kanttorin työtilanteen mukaan. On hyvä keskustella jo hyvissä ajoin papin kanssa käytännön asioista ja kanttorin kanssa toimitukseen sopivasta musiikista.

Ennen vihkimistä tulee suorittaa avioliiton esteiden tutkinta, jonka hoitaa Tampereen aluekeskusrekisteri avioliittoon aikovien pyynnöstä. Esteiden tutkintaa on pyydettävä vähintään seitsemän päivää ennen vihkimistä. Tutkinnasta saatu todistus on voimassa neljä kuukautta antopäivästä.

Avioliiton esteiden tutkintaan liittyvät kysymykset Tampereen aluekeskusrekisteriin.

 

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Maistraatissa solmitulle avioliitolle voidaan pyytää siunausta evankelis-luterilaisen perinteen mukaisesti. Tilaisuus muistuttaa kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa, koska siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle. Avioliiton siunaaminen

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Kirkkohäihin liittyy tapakulttuuria, joka ei ole varsinaisesti osa vihkimisen kulkua. Näitä ovat myös tapa saattaa morsian sulhasen luo ja suudelma aviopuolisoiksi julistamisen jälkeen. Monet muutkin tavoista ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisessa hääperinteessä.

Häätavat kirkossa