Seurakunnan alisteiset päätökset

Kirkkolain (KL 14, 17 ja 24 luku) mukaan mm. seurakunnan kirkkovaltuuston päätökset kiinteistöjen myynnistä, uuden kirkon tai siunauskappelin rakentamisesta, kirkollisen rakennuksen olennaisesta muuttamisesta, purkamisesta tai käyttämättä jättämisestä, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Lisäksi kirkkovaltuuston päätökset mm. hautaustoimen ohjesäännöstä ja hautausmaan käyttösuunnitelmasta, sekä hautausmaiden perustamisesta ja peruskorjauksesta tulee alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Alisteisen päätöksen vahvistamiseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen ko. pöytäkirjaotteessa mainittuna oikaisuvaatimusaikana, vahvistuspäätöksen tehneelle organisaatiolle.

Alisteiset päätökset ovat esillä oikaisuvaatimusajan, jonka jälkeen seurakunta poistaa ne nähtäviltä kotisivuiltaan.
 

Nähtävillä olevat alisteiset päätökset:

Seurakunnan kiinteistön myynti (Tammirannan seurakuntakoti): Kirkkohallituksen pöytäkirjanote 44/2021.